•  
  • ';
  •  

Comunidade

Os Servizos Sociais estamos abertos á comunidade e todas as accións que desenvolvemos dende o noso centro van dirixidas a toda a poboación, á comunidade que convive na nosa contorna.

Neste senso, ofertamos o asesoramento á cidadanía sobre prestacións e programas de vivenda, saúde, xustiza, formación, centros, emprego, desenvolvemento comunitaria, asociacións sen ánimo de lucro e entidades, co fin de garantir o exercicio dos dereitos sociais e universais da cidadanía.

Por outra banda, ao longo do ano poñemos en marcha diferentes programas de sensibilización, socioeducativos e formativos, que, aínda incidindo en dificultades ou demandas de colectivos específicos de poboación, teñen o obxectivo de traballar na prevención e no desenvolvemento integral das persoas que conforman a nosa comunidade.


IMP - Formación
Inscrición no curso de coidadores non profesionais

IMP - Formación
Inscrición no curso de recursos para inmigrantes

IMP - Formación
Inscrición no obradoiro de resolución de conflictos