•  
  • ';
  •  

Discapacidade

Para as persoas que presenten algún tipo de discapacidade, ás xestións e prestacións que se levan a cabo dende Servizos Sociais son:

- Recoñecemento do grao de discapacidade.

- Pensión non Contributiva de Invalidez.

- Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada.

- Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de PNC, FAS e SGIM.

- Axudas a persoas con discapacidade para facilitar a autonomía persoal e a accesibilidade.

- Programa de Acollemento Familiar de persoas con discapacidade.

- Estadías temporais.

- Programa de Axuda no Fogar.

- Termalismo Social IMSERSO.

- Programa de Ocio e Tempo Libre.

- Transporte adaptado 065.

- Teleasistencia.

- Asesoramento sobre prestacións e programas que se oferten dende outros organismos.

Por outra banda, o 4º mércores de cada mes, cun horario de 09:00h a 14:00, a Federación de Asociacións de Persoas Xordas, a través dun convenio de colaboración co Concello, presta atención, asesoramento e orientación laboral a persoas con discapacidade auditiva da nosa contorna.

DOC - Discapacidade
Orde Xunta que regula o recoñecemento da discapacidade

Doc - Discapacidade
Regulamento da Lei de Accesibilidade

DOC - Discapacidade
Decreto Xunta Regulamento Lei Accesibilidade

IMP - Discapacidade
Solicitude Recoñecemento Grao Discapacidade

IMP - Discapacidade
Declaración de Gardador para Recoñecemento Discapacidade

IMP - Discapacidade
Solicitude de Pensión Non Contributiva por Invalidez

IMP - Xantar na Casa
Solicitude de participación

IMP - Dependencia
Solicitude de Teleasistencia Domicilaria

IMP - Dependencia
Solicitude de Transporte Adaptado