•  
  • ';
  •  

Inclusión Social

Na área de Inclusión Social traballamos para as persoas teñan as mesmas oportunidades e recursos e así poidan participar plenamente na comunidade en condicións de igualdade. Co fin de lograr este obxectivo, asesoramos e mesmo tramitamos os seguintes recursos:

- Renda de Integración Social de Galicia (RISGA).

- Axudas para situacións de Emerxencia Social da Xunta de Galicia.

- Axudas Municipais dentro do Programa de Inserción Social.

- Programa de Axuda no Fogar.

- Programa Xantar na Casa.

Ademais, o equipo de Servizos Sociais te asesorará sobre as prestacións socioeconómicas, recursos de vivenda e de emprego ofertados por outras administracións e/ou entidades ás que poidas ter dereito. Entre elas, cabe destacar a Renda Activa de Inserción (RAI) e o Programa de Vivenda de Aluguer.

DOC - Axuda do Fogar
Regulamento xeral

DOC - Axuda no Fogar
Baremo para solicitar o servizo en libre concurrencia

DOC - Xantar na Casa
Bases

DOC - Xantar na Casa
Folleto explicativo

DOC - Inserción Social
Bases para a concesión de axudas

IMP - Axuda no Fogar
Solicitude en libre concurrencia

IMP - Axuda no Fogar
Informe médico

IMP - Xantar na Casa
Solicitude de participación

IMP - Xantar na Casa
Compromiso e contrato

IMP - Xantar na Casa
Domicilación bancaria

IMP - Xantar na Casa
Informe de saúde

IMP - Xantar na Casa
Solicitude de Baixa Temporal

IMP - Xantar na Casa
Solicitude Baixa Definitiva