•  
  • ';
  •  

O equipo, persoal cualificado
para cada unidade de acción

Os Servizos Sociais contan cun equipo técnico cualificado e interdisciplinar ao servizo da cidadanía, co obxectivo de garantir a atención a intervención axeitada ás demandas e dar cumprimento aos dereitos sociais das persoas na mellora do seu benestar.

O equipo viuse incrementado nos últimos tempos o que permite unha mellor atención e polo tanto, unha maior calidade do servizo, contando coas aportacións das diferentes disciplinas no eido social. Este equipo, distribuído nas diferentes unidades, está formado por:

- Unha licenciada en Psicoloxía
- Catro diplomados/as en Traballo Social
- Un diplomado en Educación Social
- Dúas Auxiliares Administrativas