•  
  • ';
  •  

Coñece os teus dereitos e as normas que o garanten

Os/as profesionais do noso centro temos como obxectivo fundamental garantir o teu benestar, respectando a túa autonomía e intimidade, ofrecendo unha atención individual en condicións de igualdade e facendo cumprir os teus dereitos en materia de servizos sociais.

Dende os Servizos Sociais queremos presentarte as normativas que regulan os servizos e prestacións que ofertamos, garantindo a transparencia e as boas prácticas no noso traballo diario. Porque entendemos que é preciso coñecer os nosos dereitos para poder exercelos.

TES DEREITO:

- a que te tratemos con respecto e dignidade.
- a que te atendamos con calidade adaptándonos ás túas necesidades.
- á confidencialidade dos teus datos.
- a coñecer a organización do noso centro e os regulamentos dos servizos.
- a coñecer a situación do teu expediente.
- a recibir información clara e precisa.
- a presentar queixas e suxestións á unidade de coordinación.

DOC - Dereitos e Deberes das persoas en relación aos Servizos Sociais

DOC - Lei de Servizos Sociais de Galicia

DOC - Lei de Dependencia

DOC - Dependencia
Decreto Xunta Recoñecemento Dependencia

DOC - Lei de Extranjería

DOC - Migracións
Real Decreto Reglamento de la Ley de Extranjería

DOC - Migracións
R.D. sobre libre circulación y residencia de ciudadanos europeos en España

DOC - Discapacidade
Orde que regula a recoñecemento da discapacidade

Doc - Discapacidade
Regulamento da Lei de Accesibilidade

DOC - Inserción Social
Bases para a concesión de axudas

DOC - Axuda do Fogar
Regulamento xeral

DOC - Escola Infantil
Regulamento Xeral

DOC - Conciliatardes
Bases do programa

DOC - Xantar na Casa
Bases