•  
  • ';
  •  

Os principais trámites,
a un golpe de clic

Para facilitar o acceso aos servizos que ofertamos, poñemos a túa disposición as solicitudes e documentación necesaria para que poidas descargala.

Recorda que en moitos casos, para que o noso equipo poida xestionar os servizos ou prestacións que queiras solicitar, será preciso ter unha entrevista co/a traballador/a social que corresponda polo teu domicilio.

Lembra, ademais, que cada prestación pode ter varios trámites asociados. Nesta sección só constan os máis habituais, por iso é conveniente que, así mesmo, consultes o apartado correspondente ao trámite que precisas. Por exemplo, todo o relativo a "axuda no fogar" podes atopalo en "Dependencia", en "Inclusión Social" ou mesmo en "Persoas maiores".

Solicitude de inscrición no programa Conciliatardes

IMP - Modelo de instancia xeral

IMP - Solicitude de Certificado

IMP- Axudas de pago único por fillos menores de 3 anos

IMP - Axuda no Fogar
Solicitude en libre concurrencia

IMP - Escola Infantil
Solicitude de praza 2017/18

IMP - Solicitude de inscrición no programa Conciliatardes

IMP - Xantar na Casa
Solicitude de participación

IMP- Dependencia Solicitude das axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade

IMP - Migracións
Solicitude de informe de arraigo
ou rde eagrupamento familiar

IMP - Inscrición nos Obradoiros de Atención a Persoas Dependentes