•  
  • ';
  •  

Unidade administrativa

Este é o punto de información do noso departamento. A atención á cidadanía iniciase a través desta unidade administrativa, onde se efectúa a recepción e canalización das persoas que acoden ao noso centro, proporcionase información sobre o funcionamento do servizo e recursos que ofertamos e o concerto de citas coa unidade técnica correspondente.

Auxiliares administrativas: Mary Gutiérrez e Carmen Reija.

Horario de atención ao público: martes, mércores e venres de 09:00 a 14:00 e luns e xoves de 11:00 a 14:00h