•  
  • ';
  •  

Unidade de Axudas de Emerxencia Social

Dende esta unidade tramítanse as axudas dentro do programa de inclusión social de ámbito municipal e axudas para situacións de emerxencia social da Xunta de Galicia que deberán ir acompañadas dun proxecto de intervención social.

Horario de atención ao público (con cita previa): martes, mércores e venres de 09:00 a 14:00

DOC - Inserción Social
Bases para a concesión de axudas